Publicerad: fredag, 18 oktober, 2019 - 17:40Uppdaterad: måndag, 21 oktober, 2019 - 09:21
  • Sune Axelsson jobbar på Enerexit. Foto: Johan Ågren.

Föroreningarna i bränslegrottan - 20 gånger högre än tillåtet

Det oljehaltiga gruset från bränslegrottan har 20 gånger högre oljeratio än tillåtet.

Cisternen som ligger i norra änden av Badhusberget i Mariehamn har använts som lager för flygbränsle för reservkraft. Bränslet som är cancerogent har blandats med grus som legat i botten av depån och för att gruset ska kunna användas i exempelvis lekparker och bostadsområden måste det ha ett värde under 100 mg olja per kg grus i torrsubstans. De senaste testerna visar oljehalter som är över 2000 mg olja per kg grus, berättar Sune Axelsson på Enerexit.

Det som inträffat är att omkring 170 ton grus har transporterats till Svinryggens deponi för att luftas. Där placeras gruset på ett plastunderlag som har tjockplast i botten. En grävskopa vältrar därefter omkring gruset för att det ska avluftas, så att det till sist inte ska finnas någon olja kvar på gruset. Det krävs mycket värme och sol för att avdunsta olja och gruset kommer förhoppningsvis vara redo för användning nästa sommar.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »