• Landskapsregeringen föreslår att Åland ska anta rikets avfallslagstiftning. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.
Publicerad: tisdag, 5 december, 2017 - 11:47

Föreslår rikets avfallslag för Åland

Åland måste anpassa sin avfallslagstiftning till riket och Europeiska unionens bestämmelser.

Det anser landskapsregeringen, och överger därför den åländska lagstiftningen och föreslår att lagtinget antar rikets lagstiftning med vissa avvikelser som en så kallad blankettlag. Den här ändringen ingår i ett lagförslag om cirkulär ekonomi som nu har lämnats till lagtinget. EU ser Finland och Åland som en enhet i producentansvarsfrågor, trots att landet har två parlament med egen lagstiftning i de här frågorna. Landskapet bör med riket söka samordnade lösningar i en större helhet för att gynna hållbara konsumtions- och produktionsmönster, skriver landskapsregeringen. I sammanhanget föreslås också en ändring i vägtrafiklagen så att rikets bestämmelser om flyttning av fordon blir tillämpliga också här. Det underlättar för väghållare och polisen att flytta fordon som hindrar trafiken eller utgör en miljöfara.

Fler Nyheter

Flera viktiga frågor lyftes under nordiskt socialministermöte

Social-och hälsovårdsminister Wille Valve poängterade vikten av att nordiska legitimationer för läkare och vårdpersonal behandlas inom en rimlig tid under nordiska socialministermötet i Uppsala på torsdagen.

Nils Torvalds kräver förklaring av EU-kommissionär om vårfågeljakten

Europaparlamentariker Nils Torvalds kräver att kommissionen ska ta politiskt ansvar för sitt beslut om att dra Finland till EU-domstolen på grund av den åländska vårfågeljakten

Tror på gammelmedias revansch

Anders Mellbourn och Olof Ehrenkrona intervjuas av Ann-Christine Karlsson:
Det är de alternativa medierna som har trovärdighetsproblem just nu och gammelmedia gör revansch. Det säger Sveriges generalkonsul Olof Ehrenkrona som är en av deltagarna i dagens Kastelholmssamtal.

Varg i Södersunda?

I går kväll vid klockan 20.20 såg två personer något som de bedömer var en varg i Jomala Södersunda, i närheten av skolan.

Mobilen en trygghet för ensamma elever

Mobiltelefonen kan fungera som en trygghet för ensamma elever. Det anser elevråden i stadens skolor, lärare, kuratorer och skolpsykologer.

Ömsen bygger ut

Ålands ömsesidiga försäkringsbolag, Ömsen, planerar bygga till sin lokal på Köpmansgatan 6 med cirka 900 kvadratmeter.

Lumparland skickar ut invånarenkäter

Kommunstyrelsen i Lumparland ska nu skicka ut en invånarenkät till personer i kommunen fyllda 18 år för att få höra kommuninvånarnas åsikter om en reform av kommunstrukturen på Åland.

Fritidssekretare vald efter omröstning

Det krävdes omröstning när kommunfullmäktige i Lemland i går valde en ny fritidssekreterare.

Kumlinge diskuterar kommunstrukturen

Kumlinge kommun ordnar tre träffar för att informera intresserade om landskapsregeringens förslag till lagstiftning om en ny kommunstruktur.