Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 26 januari, 2021 - 05:57Uppdaterad: tisdag, 26 januari, 2021 - 17:27

Förening sprider falsk information om vaccin – får Paf-stöd

Föreningen Ålands hälsoalternativ har vid upprepade tillfällen på sin Facebook-sida länkat till hemsidor som sprider felaktigheter om vaccin.

Samtidigt har föreningen flera år i rad fått Paf-stöd för sin verksamhet.

Carina Fant, ordförande för Ålands hälsoalternativ, säger att de går efter den principen att allt ska få diskuteras.

-Vi delar sånt där det verkligen diskuteras, inte där man så att säga ”prackar på” någon en åsikt. Det ska vara analyserande. Sedan är det en annan sak att vi delar sådant som är alternativt, det har att göra med att det andra är väldigt lättillgängligt, det är sådant som tidningar, radio och tv basunerar ut, säger hon.

Social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson var beslutande minister i fjol då föreningen tilldelades 2.500 euro för sin verksamhet. Hon säger att föreningen endast fått stöd för föreläsningar där det funnits en dialog med landskapsläkaren för att kontrollera att innehållet är evidensbaserat. Huruvida Ålands hälsoalternativ fortsättningsvis ska tilldelas Paf-medel är ”en fråga som behöver diskuteras”, säger hon.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »