Publicerad: torsdag, 17 januari, 2019 - 15:09Uppdaterad: torsdag, 17 januari, 2019 - 17:13
  • Konsulten Sandra Rasmussen och specialsakkunniga Katarina Halme-Wiklund. Foto: Axel Eriksson.
  • Den nya foldern, Foto: Axel Eriksson

Folder ska förtydliga för föräldrar med barn med särskilda behov

En ny folder ska ge föräldrar tydligare information och resultera i mindre begreppsförvirring vad gäller skolans stöd för barn med särskilda behov.

Foldern ska delas ut till alla grundskolor i veckan och kommer även finnas tillgänglig på hemsidan utbildning.ax.

– Foldern ska tydliggöra de stödåtgärder man har i grundskolan, den ska underlätta kommunikationen mellan skola och föräldrar gällande elever med särskilda behov, säger Katarina Halme-Wiklund, specialsakkunnig inom utbildning på landskapsregeringen.

Med foldern hoppas man också få bukt med viss begreppsförvirring som funnits i sammanhanget. Olika instanser och utredningar har i vissa fall olika begrepp och terminologi som kan vara svår att hålla reda på.

– En begreppsförvirring har funnits och det har saknats ett tydligt verktyg för att se hur arbets- och beslutsgången går till vad gäller de stöd som finns, säger Halme-Wiklund.

Enligt byråchef Elisabeth Storfors har det kostat cirka 10.000 euro att ta fram foldern.