Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 11 juni, 2024 - 11:08Uppdaterad: tisdag, 11 juni, 2024 - 13:16
  • 30 541 personer bodde på Åland vid årsskiftet. Foto: Tomas Tornefjell.

Fler inflyttade och färre utflyttade under 2023

917 personer flyttade in till Åland och 734 personer flyttade ut från Åland under 2023. Detta visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub. 

Det är en knapp ökning med två personer som flyttat in jämfört med samma statistik året innan medan det är 70 personer färre som flyttat ut jämfört med fjolåret. 

Antalet födda ökade med 14 barn, där slutsiffran landar på 259 barn under 2023, vilket är den tredje lägsta siffran under 2000-talet. Barnafödandet bland kvinnor under 30 år har minskat under de två senaste åren jämfört med tidigare under 2000-talet. En tredjedel av de nyblivna mammorna under 2023 var yngre än 30 år medan det under större delen av 2000-talet varit runt 40 procent av nyblivna mödrar som varit under 30 år.  

270 personer gick bort under 2023, vilket är en minskning med 31 personer jämfört med fjolåret. Hälften av de avlidna var 85 år eller äldre. Ålands befolkning ökade därmed med 194 personer under 2023.

Slutsiffran för Ålands befolkning var totalt 30 541 personer vid årsskiftet. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »