Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 9 december, 2022 - 14:36Uppdaterad: fredag, 9 december, 2022 - 15:23

Fler bottendjur i Skärgårdshavet än Finska viken

Skärgårdshavets syre- och bottendjurssituation är bättre än Finska vikens.

Under sommaren har Finlands miljöcentral, SYKE, undersökt Finlands havsområden. I ett pressmeddelande skriver SYKE att de djupa bottnarna i Finska viken var syrefria och syreläget på kustens djupa bottnar hade försämrats, vilket också återspeglades i förhöjda halter fosfatfosfor och ett minskat antal bottendjur. Situationen i Skärgårdshavet är bättre.

–I de norra delarna av Skärgårdshavet var de uppmätta syrehalterna i augusti 2022 något lägre än långtidsmedelvärdena, medan näringshalterna var högre. I södra delen var syresituationen bättre än tidigare år och näringshalterna lägre än långtidsmedelvärdet, skriver de.

Bottendjurssituationen var i genomsnitt även på de djupaste ställena i Skärgårdshavet betydligt bättre än i Finska viken och anledningen till det är en bättre syresituation.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »