Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 28 februari, 2020 - 13:25Uppdaterad: fredag, 28 februari, 2020 - 17:19
  • Hållbarhetsminister Alfons Röblom

Fiskodlingar ska kunna utvecklas menar hållbarhetsministern

- Landsskapsregeringens inställning är att fiskodlingar ska kunna utvecklas. Att fiskodlingsindustrin ska ta sitt ansvar mer och delta mer aktivt i arbetet för att Östersjön ska må bättre. Detta säger hållbarhetsminister Alfons Röblom.

Under torsdagen hölls en inspirationsdag för fiskodling. Rapporten därifrån var att fiskodling är något som bör satsas på i framtiden. Men påverkan på vattnet var något som också kom att diskuteras.

Röblom understryker att Östersjön är ett innanhav som är känsligt och utsatt för utsläpp och övergödning och menar att det är något som man bör ha i åtanke när vi pratar om Östersjön. Men han anser att det är viktigt att se vilka möjligheter det finns för att utveckla näringen och vara i framkant med att ha fiskodlingsverksamhet utan att det drabbar Östersjön.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »