Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 5 maj, 2017 - 13:36
  • Finström får märkbart mer landskapsandelar om landskapsregeringens förslag till nytt landskapsandelssystem blir verklighet. Arkivfoto.

Finströmsstyret diskuterade landskapsandelar

Det omarbetade förslaget till nytt landskapsandelssystem har precis som det första inte koordinerats tillräckligt med andra pågående reformer och processer. Det menar kommunstyrelsen i Finström.

Man påpekar att landskapsregeringen inte i någon större utsträckning beaktat de synpunkter som fördes fram i den tidigare remissrundan då Finström omfattade Ålands kommunförbunds utlåtande, där man i stort välkomnade förslaget men inte godkände upplägget för de uppgiftsbaserade andelarna för socialvården i sin nuvarande form.
Finström är den enda kommunen som skulle få märkbart mer landskapsandelar med det nya systemet, men styrelsen påpekar ändå att förslaget innehåller en del oklarheter och tekniska brister och att det tenderar att ge väldigt varierande utfall för olika kommuner.
Styrelsens förslag är att fullmäktige omfattar landskapsregeringens förslag, men att man samtidigt ger stöd för de ändringsförslag som kommunförbundet fört fram.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »