Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 28 juli, 2021 - 17:16Uppdaterad: onsdag, 28 juli, 2021 - 17:27

Finströms kommundirektör välkomnar att rapport sammanställts

Finströms kommundirektör Erik Brunström välkomnar det faktum att en rapport över möjliga kommunala kostnadsminskningar gjorts.

Rapporten som sammanställts av representanter för Centern, Moderat Samling, Obunden Samling och Hållbart Initiativ, innehåller exempel som maximalt kan medföra cirka 11 miljoner euro i besparingar.
Erik Brunström vill inte ta ställning till de konkreta exempel rapporten innehåller, men säger att kommunernas ekonomiska situation inte är hållbar, bland annat i och med minskade landskapsandelar under lång tid. 

- Minskar man på anslagen till kommunerna, så innebär det självklart konsekvenser för den service kommunerna förväntas tillhandahålla, säger han.

Erik Brunström önskar att man inför varje eventuellt beslut om genomförande av exemplen gör konsekvensanalyser. Han säger också att man överlag behöver en bättre dialog mellan landskapsregeringen som beställare av välfärdstjänster och kommunerna som producenter.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »