Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 4 oktober, 2022 - 06:11Uppdaterad: tisdag, 4 oktober, 2022 - 11:41
  • Peter Lindbäck har varit landshövding sedan 1999. Arkivbild.

Finansministeriet annonserar efter landshövding

Finansministeriet i Finland annonserar nu efter en landshövding, något som strider mot självstyrelselagen.

Landshövdingen ska enligt självstyrelselagen utses av presidenten och lagtingets talman. Harry Jansson (C), vice lantråd och ansvarig för självstyrelsepolitiska frågor, anser att man borde specificera detaljerna kring rekryteringen i lagen.

–Det borde finnas en särskild lag för rekryteringen och där skulle man närmare specificera till exempel vem som ska annonsera och vad personen ska ha för kvalifikationer. Men nu blev det ju inget av självstyrelselagsrevisionen. En annan lösning hade kunnat vara att man kom överens om en gemensam annons där talmannen agerar kontaktperson, säger Harry Jansson.

Hur landskapsregeringen agerar framåt kan Harry Jansson inte svara på i nuläget, men det pågår diskussioner med riket, säger han. Ansökningstiden går ut den sista oktober och tjänsten tillsätts från första mars nästa år i högst fem års tid.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »