Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 4 juni, 2021 - 11:51Uppdaterad: fredag, 4 juni, 2021 - 12:25
  • Nina Fellman (S) i lagtinget. Arkivfoto.

Fellman reserverar sig mot FNU:s betänkande

Nina Fellman (S) reserverar sig mot Finans- och näringsutskottets (FNU) betänkande gällande höjda landskapsandelar för 2021.

Fellman skriver att kommunernas bokslut för fjolåret är överraskande starka, och att det är osannolikt att många kommuner drabbas av stora underskott.
- Ifall kommuner hamnar i akut kris finns räntefria lån att tillgå som ingen kommun ännu använt sig av. Andra viktiga delar av den offentliga sektorn har kraftiga sparbeting, medan kommunerna nu stärks med medel som är ägnade att upprätthålla en ohållbar struktur snarare än att bidra till en önskad utveckling och förändring, skriver Fellman, som föreslår att lagförslagets femte och tionde paragrafer förkastas.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »