Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 5 maj, 2021 - 14:41Uppdaterad: onsdag, 5 maj, 2021 - 14:45
  • Biblioteksbesöken minskade. Foto Felicia Bredenberg

Färre biblioteksbesök i fjol

Under vårkanten 2020 var biblioteken stängda i cirka tio veckor och besöken minskade med 34 procent jämfört med 2019 till cirka 190.000. Utlåningen gick sämre jämfört med 2019. 342.000 lån vilket innebär en minskning med omkring tio procent.

Av dessa lån var en tredjedel omlån och två tredjedelar initiala lån. Utlåningen av e-böcker ökade dock med närmare 50 procent, från omkring 6.500 stycken år 2019 till närmare 10.000 2020.

Åsubs statistik visar även att det var kvinnor som lånade böcker mest, då de stod för närmare 75 procent av lånen. Männen stod för omkring 25 procent. Närmare 40.000 bokutlåningar gick inte att redovisa efter kön då det var lån till hela skolklasser, elevergrupper och liknande.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »