Publicerad: måndag, 11 maj, 2020 - 06:29Uppdaterad: måndag, 11 maj, 2020 - 08:22

Ekonomiskt stöd erbjuds till idrottsföreningar

Ålands idrott ger organisationer möjligheten att söka ett ekonomiskt stöd till följd av konsekvenserna som coronapandemin inneburit.

Ålands idrott vill ge rätt förutsättningar för åländska föreningar att överleva och fortsätta bedriva verksamhet samt evenemang. Tanken är att stödet i första hand ska kompensera för kostnader och förlorade intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn och ungdomar. Men om en förenings överlevnad och framtida verksamhet är hotad, kan Ålands idrott tilldela stöd, trots att verksamheten inte riktar sig till barn- och ungdomsidrott.

Enligt Ålandstidningen och Nya Åland rör det sig om totalt 150 000 euro som kan fördelas till de drabbade föreningarna. Ansökan ska vara Ålands Idrott tillhanda senast den 22 maj och mer information om vad som krävs i ansökan finns på deras hemsida, www.alandsidrott.ax.