Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 8 januari, 2019 - 05:36Uppdaterad: tisdag, 8 januari, 2019 - 06:33
  • Brage Eklund, Ålands framtid. Arkivfoto: Malin Lundberg.

Eklund efterlyste stöd för skogsägare

Har landskapsregeringen funderat på att betala ut stöd till de skogsägare som drabbats av förra veckans storm? Det ville Ålands framtids Brage Eklund ha svar på under lagtingets frågestund i går.

Han sade att uppskattningsvis 2-3 årsavverkningar fälldes av stormen och hjälpen måste komma snabbt för att undvika att virket förstörs. Brage Eklund undrade om man kunde göra som Sverige gjorde 2005 efter stormen Gudrun då man gav stöd för lagring och transport för det stormfällda virket.

- Hur är det med ersättning för plantor i framtiden? Kan man påskynda till exempel bevattningstillstånd och avverkningstillstånd som en hjälp för att kunna vidta åtgärder så fort som möjligt, frågade Brage Eklund.

Näringsminister Camilla Gunell (S) ville först få en överblick av vilka skador som uppkommit och vilka åtgärder som är mest relevanta och aktuella.

- Åtgärder på kort sikt är att omedelbart förenkla byråkratin kring ansökningar till landskapet, och på lång sikt se vilka effekter det här ger och vilka åtgärder vi tillsammans måste vidta, svarade Camilla Gunell.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »