Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 7 oktober, 2016 - 16:16Uppdaterad: fredag, 7 oktober, 2016 - 16:24
  • En tvist mellan landskapsregeringen och skeppsbefälsförbundet har nu avgjorts i domstol.

Domstol avgjorde befälhavartvist

Skeppsbefälsförbundet och landskapsregeringen vann varsin rond och en rond skall det förhandlas om. Det är resultatet av en tvist som arbetsdomstolen avgjorde redan i somras, men som landskapsregeringen först nu antecknat till kännedom.

Skeppsbefälsförbundet förlorade i tvisten om hur lediga dagar tjänas in under arbetstagarens sjukdomstid. Domstolen konstaterar att kollektivavtalet inte kan tolkas så att man tjänar in fler lediga dagar genom att vara sjuk på ledig tid. Det blev därför avslag på att betala ut ersättning till en befälhavare för avdragna vederlag. Däremot vann skeppsbefälsförbundet frågan om hur bytesdagar skall räknas. Eftersom lönesystemet ställdes om till enhetslön, och dagar i stället för timmar räknades, skall också en dag när det görs besättningsbyte räknas som en hel arbetsdag, oavsett hur många timmar det egentligen arbetades. En befälhavare får drygt 4.000 euro av landskapet för bytesdagar som inte ersatts. En tredje befälhavare skall det ännu förhandlas om eftersom det var oklart vid domstolsförhandlingen om det rätta antalet bytesdagar.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »