Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 23 mars, 2020 - 13:10
  • En man dömdes nyligen för flera brott. Arkivfoto: Malin Lundberg.

Dömdes för sju brott

En man dömdes nyligen i tingsrätten för sammanlagt sju åtalspunkter, inklusive misshandel, hemfridsbrott, olaga hot, straffbart bruk av narkotika och övergrepp i rättssak.

Majoriteten av brotten har varit riktade mot en kvinna som mannen först hotat till livet och vid ett annat tillfälle knuffat in i en sänggavel så att denna ådragit sig blåmärken. Mannen har vid andra tillfällen haft sönder kvinnans telefon, trängt sig in i dennas hus, och vid två tillfällen över telefon hotat henne till livet samt med att han skulle se till att hon förlorar vårdnaden om sitt barn.

De upprepade hoten har skett under en längre tid, medan och efter att de två varit i ett parförhållande.

Efter att kvinnan anmält mannen har denne utanför hennes bostad genom både hot och fysiskt våld försökt hindra henne från att yttra sig som part vid rättegången, och kvinnan har i och med detta ådragit sig lindrigare skador.

Tingsrätten valde att förkasta en av åtalspunkterna om olaga hot, och mannen döms till fyra månaders fängelse, att ersätta den svarande kvinnan med 1960 euro för sveda, värk, lidande och läkarkostnader samt 4.200 euro i rättegångskostnader. Mannen ska även betala för ersättningar till vittnen och bevisningskostnader som uppkommit i och med rättegången.
 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »