Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 8 februari, 2024 - 11:50Uppdaterad: torsdag, 8 februari, 2024 - 17:31

Dokumenten visar: Skadestånd på 11 miljoner var troligt

Regeringen Thörnroos var medveten om att en hävning av färjeavtalet kunde leda till ett skadestånd på 11 miljoner euro. Det visar handlingar som nu blivit offentliga.  

I ett beslutsunderlag där man gjort en kalkyl för olika möjliga alternativ beräknas ett skadestånd på avtalsvärdet till cirka 11 miljoner euro. När hovrättens dom föll sa Veronica Thörnroos att hon inte upplevde det som att man tog en speciellt stor risk då det fanns riskbedömningar och också juridiskt stöd – men bland dokumenten som nu offentliggjorts finns inga beräkningar på lägre skadeståndsbelopp. Thörnroos avböjer kommentarer i dag med hänvisning till att hon själv måste sätta sig in i det material som tilldelats media. 

I både tings- och hovrätten argumenterade landskapsregeringen för att de hade rätt att säga upp avtalet med motiveringen att medel inte beviljats för verksamheten, det vill säga färjtrafiken. Men i ett mejl från advokatbyrån Widman & co den 25 september 2019, skriver en jurist att deras initiala analys var att det inte är en giltig uppsägningsgrund. Skulle landskapsregeringen ändå göra det öppnar det upp för en “betydande risk för skadeståndsskyldighet”, skrev juristen. 

Det är sedan tidigare känt att förlikningsförhandlingar fördes efter tingsrättens dom. I handlingarna framgår att det var den tidigare presidenten för Högsta domstolen Timo Esko som utsågs till medlare. Han lade den 14 juni ifjol fram ett förlikningsförslag på knappt 10 miljoner euro – ett förslag som konsortiet, bestående av Finferries och Ansgar, godkände men som landskapsregeringen tackade nej till. Det totala beloppet för skadeståndet, konsortiets rättegångskostnader och räntan var den sista januari 13,1 miljoner euro. Räntan ökar med nästan 3 300 euro varje dag.

Läs också: Detta har hänt i affären med elhybriden

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »