Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 26 januari, 2022 - 15:30Uppdaterad: onsdag, 26 januari, 2022 - 17:11

Digital ungdomsmottagning inte tillräckligt

En digital ungdomsmottagning kan inte fungera utan en fysisk mottagning som kan stötta med personalresurser och kompetens.

Det konstaterar den arbetsgrupp som har utrett frågan om hur en digital ungdomsmottagning skulle kunna fungera, organiseras och motsvara de behov som finns på Åland. Att införa en lågtröskelverksamhet som är öppen för alla ungdomar fanns med som en mål i regeringsprogrammet. I november 2020 tillsattes en arbetsgrupp med fokus på en digital mottagning.

–Det blev väldigt tydligt att man behöver ha en fysisk plats för mottagningen. Saker som lyfts i rapporten är att man behöver koppla på den sociala delen, alltså Kommunernas socialtjänst, säger social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ).

En av de frågor som behöver redas ut framåt är vem som ska driva mottagningen.

–I Finland sköts det av Folkhälsan. Om det kan vara ett alternativ eller om man till exempel kan driva det i privat regi är frågor vi behöver gå vidare med nu, säger Annette Holmberg-Jansson.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »