Publicerad: onsdag, 15 maj, 2019 - 08:26
  • Delgeneralplanen kan bland annat ses på biblioteket. Arkivfoto: Ålands Radio.

Delgeneralplan för centrum ställs ut på biblioteket

Mellan den 20 maj och 19 juni är förslaget till delgeneralplan för Mariehamns centrum 2040 utställt på Mariehamns stadsbibliotek.

Anmärkningar mot förslaget ska lämnas in till Mariehamns stad senast den 19 juni klockan 15:00. Förslaget finns även utlagt på stadskansliet och på stadens hemsida mariehamn.ax under samma tid.