Hör nyhetsnotisen i ljudformat:
Publicerad: onsdag, 29 januari, 2020 - 10:23, uppdaterad: onsdag, 29 januari, 2020 - 14:29

De sitter i stadens nya nämnder

Igår kväll utsåg stadsfullmäktige ledamöter i stadens nämnder 2020-2023. Utöver de vanliga partivisa grupperna har OCÅ bildats, gruppen består av Obunden Samling, Centern och Ålands framtid. Gruppen för Hållbart Initiativ är också ny.

Bildningsnämnden

Ordförande, Henrik Boström (msm), ersättare Annelie Karlberg

Viceordförande, Jonny Landström (ocå), ersättare Christina Johansson

Kimmo Mattsson (lib), ersättare Hannu Maaranen

Joanna Isaksson (lib), ersättare Viveka Landgärds

Kristine Dzene (s), ersättare Elin Sundback

Andreas Westmark (s), ersättare Martin Nilsson

Lotta Jakobsson (hi), ersättare Fredrik Schwartz

Pia Lundén (ocå), ersättare Stig Lindholm

Byggnadsnämnden

Ordförande, Camilla Hägglund-Palmqvist (msm), ersättare Fredrik Häggblom

Viceordförande, Clas-Folke Hansen (ocå), ersättare Kaj Bäckman

Viveka Landgärds (lib), ersättare Björn-Erik Zetterman

Lasse Welroos (s), ersättare Kristin Mattsson

Åsa Mattsson (hi), ersättare Gunda Åbonde

Infrastrukturnämnden

Ordförande, Julia Birney (lib), ersättare Susanne Vävare (hi)

Viceordförande, Jill Fredricksson (ocå), ersättare Ingrid Nordberg

Gunnar Granlund (ocå), ersättare Christoffer Virtanen

Jessy Eckerman (s), ersättare Theresa Westmark

Kaveh Bahar (s), ersättare karl-Johan Fogelström

Björn Zetterman (lib), ersättare Roger Eriksson

Björn Hägerstrand (msm), ersättare Lennart Isaksson

Nina Lindfors (msm), ersättare Lilllan Holmberg

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande, Erica Sjöström (ocå), ersättare Ingrid Nordberg

Viceordförande, Karl-Johan (s), ersättare Fogelström Ben Johans

Lene-May Lindvall (s), ersättare Ilze Röholm

Lotta Delpetre- Kärkkäinen (msm), ersättare Jacob Söderman

Robert Söderdahl (lib), ersättare Michele Ferrari

Andrea Holm (lib), ersättare Katrin Sjögren

Arn-Henrik Blomqvist (hi), ersättare Elspeth Randelin

Lennart Överström (ocå), ersättare Hans-Erik Ramström

Socialnämnden

Ordförande, Conny Nylund (ocå), ersättare Camilla Danielsson

Viceordförande, Pernilla Söderlund (lib), ersättare Caroline Ericsson

Uffe Westmark (lib), ersättare Roger Eriksson

Nina Fellman (s), ersättare Eva Thörnroos

Tony Wikström (s), ersättare Henrik Löthman

Annika Eriksson (msm), ersättare Clas Öfverström

Simon Holmström (hi), ersättare Annette Larsson

Christina Johansson (ocå), ersättare Dennis Björk

Stadsutvecklingsnämnden

Ordförande, Barbro Sundback (s), ersättare Jessy Eckerman

Viceordförande, Tom Forsbom (msm), ersättare Camilla Hägglund Palmqvist

Dexter Mäkelä (soc), ersättare Kaveh Bahar

Siv Forsbom (msm), ersättare Roger Jansson

Michele Ferrari (lib) ersättare Roger Johansson

Anna Sjöwall (hi), ersättare Kerstin Kronqvist (lib)

Ann Gottberg (ocå), ersättare Stig Grönlund

Pelle Hägglund (ocå), ersättare Jill Fredriksson

Fler Nyheter

Motstånd och få barn drar ned vaccinationsskyddet

Mia Kontio och Olli-Pekka Lehtonen:
Åland och svenska Österbotten ligger i botten när Institutet för hälsa och välfärd mäter vaccinationsgraden i landet.

Stadsdirektör söker jobb på Justitieministeriet

Barbara Heinonen:
Mariehamns stadsdirektör Barbara Heinonen har sökt en tjänst som riksfogde vid Justitieministeriet i Helsingfors. Hon är en av fem sökande till tjänsten. Tjänsten tillsätts i början av december för en tidsperiod på fem år.

Körkortsregistret ska förnyas

Nyhetsnotisen i ljudform:
Det åländska körkortsregistret är i behov av förnyelse, både vad gäller systemuppbyggnad och som teknisk plattform. Det konstaterar landskapsregeringen som nu tecknat avtal med Åda Ab gällande en förstudie för förnyelse av registret. Kostnaden blir enligt landskapsregeringens uppskattning 8550 euro.

Lägenhetshus planeras vid Havsvidden

Nyhetsnotisen i ljudform:
Nu har Bostads Ab Havsvidden i Geta fått jordförvärvstillstånd av landskapsregeringen. Tillståndet innebär att bostadsbolaget nu kan ingå ett legoavtal med Havsvidden Ab gällande ett markområde där man planerar att uppföra ett lägenhetshus i två våningar. Huset ska rymma åtta lägenheter.

Åländsk skogsindustri påverkas inte ännu av riksstrejk

Kenneth Berndtsson:
De åländska skogsbolagen påverkas inte nämnvärt av strejken inom skogsindustrin i riket. Pappersindustrin är igång igen, men sågverken och fanérfabrikerna har fortfarande strejk. Kennet Berndtsson på Skogax säger att det inte märkts mycket.

50 kommunanställda ska implementeras i KST

KST-ordföranden Runar Karlsson intervjuas av Owe Sjöblom:
När Ålands omsorgsförbund ombildas till Kommunernas socialtjänst (KST) blir personalstyrkan 50 personer större.

Inte samhällets sak att stormsäkra elnätet

Utvecklingsminister Alfons Röblom intervjuas av Tomas Tornefjell:
- I dagsläget finns det inga möjligheter för landskapsregeringen att vara med och betala för att stormsäkra elnätet. Det säger utvecklingsminister Alfons Röblom (HI), som bland annat ansvarar för energifrågor.

WHA-bygget framskrider som planerat

Projektledare Dan Engblom om arbetet på WHA
Ombyggnationen av Wiklöf Holding Arena framskrider som planerat. - Vi har inte stött på några överraskningar alls ännu här på WHA, säger projektchefen Dan Engblom.

Ålbiocom vill anlägga fler våtmarker

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Ålbiocom Ab, alltså tidigare Ålandskomposten Ab, önskar anlägga fler våtmarker för att förbättra reningsstegen av näring, gärna i samarbete med landskapsregeringen. Det här är ett av de konkreta förslag som kommit fram under landskapsregeringens kartläggning av sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värden i Sund.