Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 28 juni, 2019 - 06:05Uppdaterad: måndag, 1 juli, 2019 - 15:40
  • Ur insekternas synvinkel vore det bra att låta växtligheten i dikesrenarna växa. På bilden Tullarns äng i Mariehamn. Foto Tua Åström.

Dåligt för bin att slå gräs i dikesrenen

Diskussionen ifall man bör slå gräset i dikesrenar eller inte är en återkommande sådan. Naturvårdsintendenten Maija Häggblom menar att dikesrenarna är väldigt viktiga för flera insekter och att man därför bör tänka efter en extra gång innan man slår gräset.

- Rent ur naturvårdssynvinkel så är det dåligt att slå, då gräset ger förutsättningar för bin, humlor, fjärilar och fjärilslarver.

Vägmästaren Robert Karlsson förstår varför många vill bevara vägrenarna, men menar att trafiksäkerheten prioriteras.

- Vi måste ha en säker väg att färdas på och för att få ner antalet viltolyckor och för att förhindra dålig sikt i kurvor, så slår vi vägrenen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »