• Ur insekternas synvinkel vore det bra att låta växtligheten i dikesrenarna växa. På bilden Tullarns äng i Mariehamn. Foto Tua Åström.
Vi hör naturvårdsintendent Maija Häggblom och vägmästare Robert Karlsson:
Maija Häggblom, Robert Karlsson, och Torbjörn Eckerman (från Åland idag):
Publicerad: fredag, 28 juni, 2019 - 06:05, uppdaterad: måndag, 1 juli, 2019 - 15:40

Dåligt för bin att slå gräs i dikesrenen

Diskussionen ifall man bör slå gräset i dikesrenar eller inte är en återkommande sådan. Naturvårdsintendenten Maija Häggblom menar att dikesrenarna är väldigt viktiga för flera insekter och att man därför bör tänka efter en extra gång innan man slår gräset.

- Rent ur naturvårdssynvinkel så är det dåligt att slå, då gräset ger förutsättningar för bin, humlor, fjärilar och fjärilslarver.

Vägmästaren Robert Karlsson förstår varför många vill bevara vägrenarna, men menar att trafiksäkerheten prioriteras.

- Vi måste ha en säker väg att färdas på och för att få ner antalet viltolyckor och för att förhindra dålig sikt i kurvor, så slår vi vägrenen.

Fler Nyheter

Var lång bordläggning laglig?

Anna Janson, ordförande kommunstyrelsen Lemland
Lemlands kommunfullmäktige beslöt i juni i år att inte utse några representanter till den grupp som ska styra kommunsammanslagningen, ett beslut som kommunstyrelsen nu funnit att inte är lagligt.

Jomala ser ut att godkänna räddningsmyndighet

Kommunstyrelsen i Jomala föreslår inför fullmäktige att man ska godkänna det avtalsförslag som finns för den gemensamma räddningsmyndigheten på Åland.

Sandtag kan gynna myrar

Ett sandtag nära två särskilt skyddsvärda myrar i Jomala skulle troligen inte påverka myrarna negativt.

Segelfartyg gästar Mariehamn

Imorgon onsdag gästas Mariehamn av tre segelfartyg som lägger till vid Kraftverkskajen.

Saltvik skjuter upp kommunreform

Kommundirektör Ewa Danielsson intervjuas av Felix Quarnström
Kommunstyrelsen i Saltvik beslöt att bordlägga ärendet om att utse representanter till förhandlingarna för kommunreformen.

Viking Lines näst bästa halvårsresultat sedan 2010

Viking Lines vd Jan Hanses:
Viking Line presenterade idag sitt halvårsresultat för 2019. Bolaget redovisar en förlust på 8,8 miljoner för årets sex första månader.

Utbildningar inleds inom bygg, maskin- och metallbranscherna

Ålands gymnasium inleder sysselsättningsfrämjande utbildning inom bygg och maskin- och metallbranscherna.

LR hördes inte i tid om nya postbestämmelser

Landskapsregeringen fick inte lämna in utlåtande om nya bestämmelser i Världspostkonventionen inom utsatt tid, trots att vissa av bestämmelserna finns inom landskapets lagstiftningsbehörighet.

Ett gäng förde oväsen – brottsanmälan upprättades

Polisen meddelar att man under nattpasset till tisdagen fick en anmälan om att ett gäng unga människor som förde oväsen och oenighet i ett grannskap på landsbygden, så mycket att polisen kallades till platsen.