Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 14 november, 2017 - 06:07
  • Hur försämrar de statliga strukturreformerna svenska språkets ställning och autonomins möjlighet att fungera? Det är en av frågorna som centern tycker att en språkkommitté kunde analysera. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.

(C) vill ha språkpolitisk kommitté

Språkrådet bör kompletteras med en ny parlamentarisk språkkommitté med representanter för samtliga partier. Det vill centern i en budgetmotion i lagtinget.

Den nya språkkommitténs uppgift skulle bli att följa upp utfallet av det språkpolitiska programmet från år 2006, komma med förslag på rättsområden som Åland antingen bör överta eller vidta andra åtgärder för på grund av bristfällig service på svenska och analysera hur de statliga strukturreformerna ytterligare försämrar svenska språkets ställning och därmed underminerar den åländska autonomins möjligheter att fungera.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »