Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 2 november, 2018 - 15:09Uppdaterad: måndag, 5 november, 2018 - 16:29
  • Christian Hällund från Neste, Jim Häggblom från Viking Line buss och Geir Lundberg från Williams buss. Foto: Tomas Tornefjell.

Bussbolag övergår till förnybar diesel

Viking Line Buss och Williams Buss har övergått till förnybar diesel som är producerad av avfall och restprodukter.

Produkten ska inledningsvis användas inom lokal- och beställningstrafiken på Åland. Landskapsregeringen ger bidrag till bussbolagen för den diesel som används inom linjetrafiken. Det utgår dock inget bidrag för stadsbussen.

-Tyvärr har vi inte fått till en sådan överenskommelse med Mariehamns stad, så stadsbussarna körs fortfarande med vanlig diesel. Det säger Jim Häggblom som är vd för Viking Line Buss.

Åland Post ska också gå över till förnybar diesel för att kunna vara med och minska växthusgasutsläppen från trafiken motsvarande en avställning av över 400 personbilar under ett år. Enligt minister Mika Nordberg ska landskapsregeringen under nästa år övergå till förnybar diesel för delar av sin fordonspark.

-Målet med Ålands energi- och klimatstrategi är att minska koldioxidutsläppen med minst 60 procent fram till 2030 jämfört med 2005. Därför är det fint att vi har företag som tar förnybara energimodeller i bruk i stor skala. Det säger vice lantrådet Camilla Gunell.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »