Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 9 september, 2021 - 15:01Uppdaterad: torsdag, 9 september, 2021 - 17:05
  • Roger Höglund och Christian Wikström. Foto: Nina Smeds, ÅRTV

Budgeterar för köp av begagnad färja

En begagnad frigående färja och anpassningar för att den ska kunna trafikera det nuvarande systemet är en av de åtgärder som landskapsregeringen i dag presenterar i sitt förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021.

Landskapsregeringen beräknar att det behövs 4 miljoner euro till detta.

Pengar för att täcka kostnader för fisksjukdomen IHN och bisjukdomen varroa behövs också.

Man begär 160.000 euro för polisens it- och säkerhetssystem.

Förslaget till tredje tilläggsbudget ökar på landskapets utgifter med drygt 4 miljoner euro och inkomsterna med 16.000 euro. Om lagtinget godkänner tredje tilläggsbudgeten ligger det budgeterade resultatet för år 2021 på cirka minus 11,5 miljoner euro.
Ålands radio direktsänder presentationen av presskonferensen i radio, i Ålandskanalen och på vår hemsida alandsradio.ax

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »