Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 28 september, 2022 - 09:41Uppdaterad: onsdag, 28 september, 2022 - 12:49

Bildningsnämnden vill höja skolans matpeng

Bildningsnämnden i Mariehamn vill höja grundskolans matpeng till 2,20 euro per elev.

Den så kallade matpengen är den summa skolorna har att röra sig med för mat till varje elev. Årets matpeng är 1,67 euro per elev och för 2023 låg förslaget först på 1,71 euro. På senaste bildningsnämndsmötet klubbade man budget för 2023 och ekonomiplan framåt med en ändring, att man gör höjningen större än tidigare föreslaget av bildningschefen. Henrik Boström (MSÅ) föreslog 2,20 istället för det ursprungliga 1,71. Kristine Dzene (S) gav motförslaget 2,40 men 2,20 blev den slutliga summan efter omröstning. Förändringen godkändes med tillägget att bildningsnämndens budgetram bör ökas med 116.000 euro för att täcka den ökade matpengen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »