Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 21 oktober, 2021 - 05:43Uppdaterad: torsdag, 21 oktober, 2021 - 17:20

Barnens röster ska höras i läroplansfrågan

Det finns områden som behöver utvecklas och revideras efter att remisssvaren kommit in gällande arbetet med den nya läroplanen.

Skillnaden mellan den gamla läroplanen och den nya är att det nu ska inkluderas lärområden för de yngre barnen (0-5 år) och inte bara för förundervisningen. Det finns områden som är mer omfattande beskrivet som exempelvis barns delaktighet och de vuxnas roll på olika sätt. Sen lyfter det även in mer forskning och laghänvisningar än om man jämför textmässigt med det som är just nu.

- Vi planerar även att höra barnen i barnomsorgen kring deras tankar kring läroplanen. Det får vi göra genom personalen i barnomsorgen. Vi planerar en workshop med barnombudsmannen och Rädda barnen där man ska få hjälp att fråga barnen vad som är viktigt för dem i läroplanen. Det är en utmaning då det är ganska abstrakt, men det är viktigt att lyfta barns delaktighet i den här frågan, säger Emilia Walk Johansson, specialsakkunnig inom barnomsorg på landskapet.
Tanken är att läroplanen ska träda i kraft den 1 augusti 2022.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »