Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 23 februari, 2021 - 06:11Uppdaterad: tisdag, 23 februari, 2021 - 08:00

Även HFD fäller besvär om fiskekvoter

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har behandlat landskapets besvär om fördelning av fiskekvoter och gett avslag.

Det handlar om ett beslut från 2016 fattat av jord-och skogsbruksministeriet, enligt dåvarande landskapsregering togs inte Åland i beaktande. Beslutet om fördelningen stred mot självstyrelselagen, menar man. Landskapet har yrkat att, först förvaltningsdomstolen ska upphäva beslutet men de gav avslag. Nu har besväret alltså prövats även i HFD och förkastats.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »