Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 2 april, 2024 - 17:10Uppdaterad: tisdag, 2 april, 2024 - 17:27

Åsub undersöker tidsåtgången av hushållssysslor mellan könen

I september är planen att Ålands statistik och utredningsbyrå, Åsub, ska publicera sin utredningsrapport om kvinnors och mäns tidsanvändning.

Landskapsregeringen som betalar 30 000 euro för studien har gett Åsub i uppdrag att mäta tidsåtgången som de åländska hushållen lägger på sysslor i hemmet, med fokus på oavlönat hem- och omsorgsarbete. Utredaren Mina Rosenqvist, säger att underlaget samlas in genom en enkät. 

– Vi vill veta hur mycket tid de svarande sätter på olika aktiviteter, från sådana som återkommer varje dag, till exempel att diska. Men vi har även försökt täcka in aktiviteter som har mer med underhåll av hus och reparationer att göra, säger Rosenqvist. 

Sanna Roos, forskningschef, säger att Åsub inte kan svara på vad undersökningen ska användas till när den är klar. 

–Vårt uppdrag är att sammanställa information. Vi kan tydliggöra vilka mönster som finns, sen ligger resten hos landskapsregeringen, säger hon. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »