Publicerad: måndag, 1 juni, 2020 - 06:26

Asfalten från Ålandsvägen är farligt avfall

Asfalten från Ålandsvägen är farligt avfall enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM.

Nu måste staden göra sig av med den på ett korrekt sätt innan månadens slut, annars riskerar man ett vite på 5000 euro. Asfalten från bygget av Ålandsvägen ligger utlagd och delvis nedgrävd på en tomt i Västra myran i Jomala. Analysresultaten av det dumpade avfallet visar att den innehåller tjärasfalt med halter över 1000 mg/kg. Karlssons schakt och transport ab genomförde arbetena på Ålandsvägen åt Mariehamns stad, men eftersom firman inte har miljötillstånd för att ta emot avfall så bedömer ÅMHM att Mariehamns stad inte kan friskriva sig från ansvaret att se till att avfallshanteringen sker på ett lagenligt sätt.