• Kjell Nilsson är bildningsdirektör i Mariehamn. Arkivfoto.
Publicerad: fredag, 17 januari, 2020 - 07:22, uppdaterad: fredag, 17 januari, 2020 - 10:30

Arbetsgrupper tillsätts för ungas välmående

Under vårterminen ska bildningsnämnden i Mariehamn tillsätta arbetsgrupper som ska försöka hitta lösningar på ungas psykiska hälsa.

- Unga människor är ofta lite depressiva och mår inte så bra. Det finns undersökningar sen 1990-talet som visar att unga mått dåligt, framförallt psykiskt. Så det går inte att skylla allt på sociala medier, till exempel, säger Kjell Nilsson, bildningsdirektör i Mariehamn.
Nu ska bildningsnämnden i staden göra skolanalyser, för att få information om hur varje skola ligger till.

- Under den senaste mandatperioden har Mariehamn haft speciallärare, studios i stadens skolor samt ändrat tiden som skoldagen börjar till klockan 09.00 för att hjälpa till med ungas välmående, berättar Kjell Nilsson.
Men utvecklingen i alla Nordens länder visar att ungas mentala hälsa inte blir bättre.
- Det känns som att ro över en insjö i motvind. Men det är ett arbete som kräver stor uthållighet och man får aldrig sluta arbeta med det, avslutar Nilsson.

Fler Nyheter

Tillväxtens nya villkor

Åsubs forskningschef Jouko Kinnunen intervjuas av Tomas Tornefjell:
Hur påverkas Åland av megatrender som den tekniska utvecklingen, klimatförändringen, befolkningstrender samt en omfördelning av ekonomisk makt från det nordvästra till det sydöstra halvklotet?

Vägbankar och makrofyter undersöks i Husösamarbete

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Landskapsregeringen har godkänt ett samarbetsprogram med Husö biologiska station för år 2020 enligt ett långsiktigt finansieringsavtal med Åbo akademi.

Knappt 6000 hotellövernattningar i januari

Nyhetsnotisen i ljudformat:
5972 övernattningar gjordes på de åländska hotellen i januari och det är en minskning om närmare sex procent jämfört med januari 2019.

Viking slår tillbaka mot LNG-studie

Viking Lines nya hållbarhetschef Dani Lindberg intervjuas av Fredrik Rosenqvist:
Nu slår Viking Lines hållbarhetschef Dani Lindberg tillbaka mot den studie från ICCT som hävdar att fartyg som drivs med naturgas (LNG), till exempel Viking Grace, har ett större klimatavtryck än fartyg som kör på traditionell bunkerolja.

Motstånd och få barn drar ned vaccinationsskyddet

Mia Kontio och Olli-Pekka Lehtonen:
Åland och svenska Österbotten ligger i botten när Institutet för hälsa och välfärd mäter vaccinationsgraden i landet.

Stadsdirektör söker jobb på Justitieministeriet

Barbara Heinonen:
Mariehamns stadsdirektör Barbara Heinonen har sökt en tjänst som riksfogde vid Justitieministeriet i Helsingfors. Hon är en av fem sökande till tjänsten. Tjänsten tillsätts i början av december för en tidsperiod på fem år.

Körkortsregistret ska förnyas

Nyhetsnotisen i ljudform:
Det åländska körkortsregistret är i behov av förnyelse, både vad gäller systemuppbyggnad och som teknisk plattform. Det konstaterar landskapsregeringen som nu tecknat avtal med Åda Ab gällande en förstudie för förnyelse av registret. Kostnaden blir enligt landskapsregeringens uppskattning 8550 euro.

Lägenhetshus planeras vid Havsvidden

Nyhetsnotisen i ljudform:
Nu har Bostads Ab Havsvidden i Geta fått jordförvärvstillstånd av landskapsregeringen. Tillståndet innebär att bostadsbolaget nu kan ingå ett legoavtal med Havsvidden Ab gällande ett markområde där man planerar att uppföra ett lägenhetshus i två våningar. Huset ska rymma åtta lägenheter.

Åländsk skogsindustri påverkas inte ännu av riksstrejk

Kenneth Berndtsson:
De åländska skogsbolagen påverkas inte nämnvärt av strejken inom skogsindustrin i riket. Pappersindustrin är igång igen, men sågverken och fanérfabrikerna har fortfarande strejk. Kennet Berndtsson på Skogax säger att det inte märkts mycket.