Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 8 juli, 2021 - 06:26Uppdaterad: torsdag, 8 juli, 2021 - 07:11
  • Metoder för att minska sjöfartens utsläpp diskuterades på IMO-möte nyligen. Foto: Malin Henriksson

Arbetet med att minska sjöfartens utsläpp fortgår

Vilka metoder ska man använda och vilka åtgärder ska man vidta för att uppnå målen om minskade koldioxidutsläpp inom sjöfarten? Det diskuterade sjöfartorganisationen IMO på ett möte nyligen.

Målsättningen är att sjöfarten år 2030 ska ha minskat sina koldioxidutsläpp på internationella sjötransporter med minst 40 procent jämfört med nivån 2008, och vidare med 70 procent år 2050. Mats Björkendahl från Rederierna i Finland säger att strategin slogs fast i april 2018, men det dröjde till nu innan man beslöt om metoder och åtgärder.
- Det har fått lite kritik från endel. Endel länder i världen har ju högre ambitioner och skulle vilja vidta åtgärder med en snabbare tidtabell men de kom ju ändå överens om strategin 2018, säger han.

Mats Björkendahl säger att fartyg som inte kan möta den tekniska korttidsbestämmelsen behöver förbättras, till exempel med rotorsegel eller genom att strypa maskineffekten med sänkt fartygshastighet som följd.

Vd Jan Hanses på Viking Line säger att hans rederi till en början inte påverkas.
- Vi kommer inte störas de tre första åren utan det inträffar längre fram. I något skede måste man minska koldioxidutsläppen och det enklaste man kan göra då är att strypa maskineffekterna, och i något annat skede investera i nytt tonnage.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »