Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 25 april, 2018 - 15:08Uppdaterad: onsdag, 25 april, 2018 - 15:10
  • Miljö- och energiminister Camilla Gunell i lagtinget i dag. Foto: Owe Sjöblom.

Ändring i miljöskyddslagen föreslogs

Lagtinget fick i dag ett förslag om ändring av miljöskyddslagen som gäller medelstora förbränningsanläggningar.

Det finns ett 15-tal anläggningar som berörs, till exempel kommunala värmepannor.

Egentligen handlar det om ett direktiv från EU och valmöjligheten att inte anta ändringen är ytterst liten. EU-direktivet handlar om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från anläggningarna.

Kravet på när miljötillstånd krävs för förbränningsanläggningarna ändras om och när lagen träder ikraft. Anläggningar med en bränsleeffekt på fem megawatt är idag tvungna att ha miljötillstånd, men enligt det nya så går gränsen vid 20 megawatt.

- Enligt dom remissvar vi har fått från berörda parter upplevs ändringen som en förenkling och eftersom lagen kompletteras med en förordning så blir det klara direktiv för vad som gäller, sade miljö- och energiminister Camilla Gunell inför lagtinget.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »