• Miljö- och energiminister Camilla Gunell i lagtinget i dag. Foto: Owe Sjöblom.
Publicerad: onsdag, 25 april, 2018 - 15:08, uppdaterad: onsdag, 25 april, 2018 - 15:10

Ändring i miljöskyddslagen föreslogs

Lagtinget fick i dag ett förslag om ändring av miljöskyddslagen som gäller medelstora förbränningsanläggningar.

Det finns ett 15-tal anläggningar som berörs, till exempel kommunala värmepannor.

Egentligen handlar det om ett direktiv från EU och valmöjligheten att inte anta ändringen är ytterst liten. EU-direktivet handlar om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från anläggningarna.

Kravet på när miljötillstånd krävs för förbränningsanläggningarna ändras om och när lagen träder ikraft. Anläggningar med en bränsleeffekt på fem megawatt är idag tvungna att ha miljötillstånd, men enligt det nya så går gränsen vid 20 megawatt.

- Enligt dom remissvar vi har fått från berörda parter upplevs ändringen som en förenkling och eftersom lagen kompletteras med en förordning så blir det klara direktiv för vad som gäller, sade miljö- och energiminister Camilla Gunell inför lagtinget.

Fler Nyheter

Inflyttning gav tillskott bland yngre

Under 2017 ökade Ålands befolkning med 275 personer och var vid det årets slut 29.489 personer, det visar statistiken från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

Ovanligt stort budgetunderskott för Sottunga

Björn Rönnlöf intervjuas av Tomas Tornefjell
Sottunga kommunstyrelses budgetförslag för 2019 visar ett underskott på närmare 130.000 euro. -Det ovanligt stora underskottet beror på att kommunens landskapsandelar har minskat med över 40 procent, vilket fulltständigt slår hål på vår ekonomi. Det säger kommunstyrelsens ordförande Björn Rönnlöf.

Delgeneralplan för Bomarsund-Prästö ställs ut

Ett förslag till ändring av delgeneralplan för Bomarsund-Prästö ställs nu ut till och med den 25 januari 2019.

Toivonen polisanmäler 11 personer

Stephan Toivonen, Åländsk demokrati, har i dag polisanmält 11 personer för falsk angivelse med yrkan på straff och ett skadestånd på 40.000 euro.

Läget lugnt för Haraldsbyfabrikens framtid

Fabrikschef Christer Söderström intervjuas av Martina Eriksson
-Vi behöver inte längre gå runt och fundera på om vi ska läggas ner, idag anses vi som en duktig del av Orkla. Det säger Christer Söderström som är fabrikschef för chipsfabriken i Haraldsby.

Tillägg för omsorg i Lumparland

Kommunfullmäktige i Lumparland har nu godkänt ett tilläggsanslag på drygt 53.000 euro som socialnämnden hade äskat om.

Svar om övergödda träsket Träsk

Utbyggnaden av avloppsledningsnätet i Sund är ett sätt att förbättra situationen i det övergödda träsket Träsk. Det framgår av kommunstyrelsens svar på en skrivelse där kommunen uppmanas engagera sig i ärendet.

”Det brinner i knutarna"

Lantrådet Katrin Sjögren intervjuas av Nina Smeds
Fortfarande finns ingen färdig proposition, det vill säga ett förslag, till nytt ekonomiskt system för Åland. -Men det brinner i knutarna, säger lantrådet Katrin Sjögren (Lib).

Tufft för stadens köpmän

Michele Ferrari och Jonathan Käld
Det blev en en lång diskussion på FB-gruppen Åland ekonomi efter lantrådet Katrin Sjögrens inlägg om situationen för stadens köpmän.