• Miljö- och energiminister Camilla Gunell i lagtinget i dag. Foto: Owe Sjöblom.
Publicerad: onsdag, 25 april, 2018 - 15:08, uppdaterad: onsdag, 25 april, 2018 - 15:10

Ändring i miljöskyddslagen föreslogs

Lagtinget fick i dag ett förslag om ändring av miljöskyddslagen som gäller medelstora förbränningsanläggningar.

Det finns ett 15-tal anläggningar som berörs, till exempel kommunala värmepannor.

Egentligen handlar det om ett direktiv från EU och valmöjligheten att inte anta ändringen är ytterst liten. EU-direktivet handlar om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från anläggningarna.

Kravet på när miljötillstånd krävs för förbränningsanläggningarna ändras om och när lagen träder ikraft. Anläggningar med en bränsleeffekt på fem megawatt är idag tvungna att ha miljötillstånd, men enligt det nya så går gränsen vid 20 megawatt.

- Enligt dom remissvar vi har fått från berörda parter upplevs ändringen som en förenkling och eftersom lagen kompletteras med en förordning så blir det klara direktiv för vad som gäller, sade miljö- och energiminister Camilla Gunell inför lagtinget.

Fler Nyheter

Air Leap certifierat för avtalsenliga plan

Air Leap har nu fått ett så kallat AOC-certifikat vilket innebär att de klassas som ett europeiskt flygbolag och kan börja flyga med större plan på linjer till Mariehamn.

Stort intresse för Godby vägstation

Intresset för Godby vägstation är mycket stort. Landskapet har bjudit ut stationen till försäljning via mäklare och när öppen visning hölls på torsdagen blev det rusning.

Tio sägs upp från Viking Line

Jan Hanses om resultatet av samarbetsförhandlingarna:
Viking Line säger upp tio personer. Det blev resultatet av samarbetsförhandlingarna som rederiet genomfört.

Åtalades för frihetsberövande och misshandel

En man åtalades idag för misshandel, hemfridsbrott och frihetsberövande.

"Åland måste söka internationell hjälp"

Gun-Mari Lindholm om EU-parlamentsplatsen:
-Jag tycker det är bedrövligt rent ut sagt. Finska politiker måste nu berätta hur de tänker upprätthålla de internationella förpliktelser de åtagit sig i samband med självstyrelsen, säger lagtingets talman Gun-Mari Lindholm (MSÅ).

Hans Mattsson Ab bygger samlingshuset

Det blir byggnadsfirma Hans Mattsson Ab som bygger ett nytt samlingshus i Jomala Prästgården by.

Boende upplever Önningebyvägen som osäker

En kvinna skriver till landskapsregeringen gällande trafiksituationen längs Önningebyvägen i Jomala. Enligt kvinnan har trafiken ökat rejält längs vägen de senaste åren, och hon menar att många bryter mot hastighetsbegränsningen på 50 kilometer i timmen. Kvinnan tycker att vägen borde breddas för att göra bättre rum åt fotgängare och cyklister.

Ny församlingspastor i Hammarland

Domkapitlet i Borgå stift har förordnat Markus Kallatsa till församlingspastor i Hammarlands församling från den 1 december i år till och med den sista november nästa år. Nu är Kallatsa församlingspastor i Tervola församling i Lappland.

EU-beskedet stor besvikelse för Löfström

Riksdagsledamot Mats Löfström intervjuas av Nina Smeds
- Det är ”game over” för den här gången, säger den åländska riksdagsledamoten Mats Löfström om gårdagens besked att Åland inte får Finlands nya EU-parlamentsplats. - Det är en jättestor besvikelse även om vi vetat att vägen aldrig varit spikrak. Men nu när vi står inför faktum känns det tomt, säger han.