Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 26 maj, 2023 - 16:46Uppdaterad: fredag, 26 maj, 2023 - 16:50
  • ÅMI:s rektor Björn Blomqvist har blivit polisanmäld. Arkivbild.

ÅMI:s rektor polisanmäld

Ålands musikinstitut, ÅMI:s, rektor Björn Blomqvist har polisanmälts. Detta efter en granskning i Nya Åland där det framkommer uppgifter om att rektorn bland annat ska ha varit berusad på en skolresa.

Polisen bekräftar att anmälan kommit in i dag och att ärendet utreds som brott mot tjänsteplikt. Anmälan har gjorts av skolans direktion genom landskapsregeringen. 

Niklas Stenbäck, avdelningschef på landskapets utbildnings- och kulturavdelning säger att man inte kommer längre i den interna utredningen som pågått ett par veckor och vill ha det klarlagt om något brott begåtts. 

– Vi har konstaterat att han brutit mot de regelverk och policys som gäller men behöver en opartisk utredning kring om det begåtts något brott, säger Stenbäck. 

Blomqvist har under tiden för landskapsregeringens utredning varit tagen ur tjänst, det gäller tills vidare. 

– Beslutet gäller tills vidare, sedan tar vi beslut utifrån polisens fortsatta utredning, säger Stenbäck. 

Ålands Radio har försökt nå Björn Blomqvist, utan resultat. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »