Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 14 september, 2021 - 11:33Uppdaterad: tisdag, 14 september, 2021 - 14:27

ÅMHM hotar stänga djurgård

Gården Djurlyckan i Jomala får flera anmärkningar av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM.

Myndigheten uppmanar bland annat verksamheten att upprätta ett säkerhetsdokument för ridtjänster, att avgränsa det område som används för ridläger från den privata gården där det finns en wallaby som klassas som ett potentiellt farligt djur och att städa upp lägerområdet så att föremål som barnen kan skada sig på inte förekommer. Dricksvattnet på anläggningen behöver också analyseras och konstateras säkert och delar av verksamheten pågår enligt ÅMHM utan övervakning av myndig person. Bristerna ska åtgärdas innan den första november, annars kan ÅMHM fatta beslut om att stänga ner verksamheten.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »