Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 19 september, 2018 - 14:09
  • Hanteringen av barnskyddsärenden ska följas upp. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.

ÅMHM följer upp barnskyddskontrollen

Landskapsregeringen har fattat beslut om att fortsätta tillsynen av de åländska kommunernas hantering av barnskyddsärenden. Det framkom i dagens frågestund i lagtinget.

Ålands framtids Axel Jonsson ställde frågan till social- och hälsominister Wille Valve, moderat, om vad landskapsregeringen avser göra för att få kommunerna att leva upp till lagen, och hänvisade till den granskning ÅMHM gjort där det framkom att sju åländska kommuner överskred tidsfristerna för beslut i barnskyddsärenden. Ministern meddelade att ÅMHM ska göra samma uppföljning om ett år för att se ifall kommunerna bättre lever upp till lagen. Landskapsregeringen har även ambitionen att förbättra arbetsförhållandena för socialarbetarna, försäkrade minister Wille Valve, som menar att förebyggande arbete är den röda tråden i den kommande socialvårdslagstiftningen.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »