Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 25 januari, 2021 - 12:12Uppdaterad: måndag, 25 januari, 2021 - 12:27

ÅMHM ålägger djurägare att städa upp

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, har ålagt en djurägare att städa ett fårstall och ordna till marken i utrymmena för nötkreatur.

Vid inspektion i december framkom att marken vid foderplatser och ingången till djurens ligghall varit mycket lerig. Enligt djurskyddsförordningen ska marken på hårt belastade ytor utomhus vara hårdgjord, dränerad eller naturligt ha motsvarande funktion. Fårstall ska också städas ordentligt en gång per år, ägaren uppgav att hen brukar byta ut ströbädden vid behov, men inte städa i övrigt. Dessutom åläggs stallägaren att reparera trasiga fönster i fårstallet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »