Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 27 september, 2022 - 05:52Uppdaterad: tisdag, 27 september, 2022 - 08:02

Allmän alarmsignal testas på onsdag

Nu på onsdag den 28 september testas de allmänna larmsignalerna på Åland.

Klockan 13 hörs alltså de ljudsignaler som används för att varna befolkningen, i folkmun kallade ”Hesa Fredrik”, i landskapet. Också de signaler som används för utsändning av viktiga meddelanden i Ålands Radio testas vid samma tidpunkt.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »