Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 22 februari, 2024 - 06:33Uppdaterad: torsdag, 22 februari, 2024 - 07:51

Alla svenskspråkiga dagstidningar i Finland digitaliserade

Alla svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland och på Åland har nu digitaliserats i sin helhet.  

De senaste tre åren har nationalbiblioteket haft ett digitaliseringsprojekt och det avslutades nu vid årsskiftet. Nu finns det nästan 3,9 miljoner sidor att läsa via nationalbibliotekets tjänst som digitaliserats. En av de 20 mest nyttjade dagstidningarna via det här projektet är Ålandstidningen. 

Sammanlagt laddades svenskspråkiga tidningar ner 380 000 gånger under 2023. Hufvudstadsbladet leder statistiken och var den mest använda dagstidningen i tjänsten både 2022 och 2023. 

Du kan läsa alla digitaliserade svenskspråkiga dagstidningar fram till 31 december 1949 från valfri enhet eller apparat.  
 
Länk: (digi.kansalliskirjasto.fi) 
 
Annars finns alla dagstidningar fram till 2018 tillgängliga via Ålands landskapsarkiv i Mariehamn eller via kundtjänsten vid Svenska litteratursällskapets arkiv i Helsingfors och Vasa.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »