Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 24 november, 2023 - 06:15Uppdaterad: fredag, 24 november, 2023 - 06:29

Äldrecenter i staden utreds vidare – flera instanser vill se skilt demenscenter

Stadsstyrelsen vill att staden utreder frågan om om- och tillbyggnad av ett äldrecenter kring Trobergshemmet i Mariehamn vidare. Förslaget på äldrecenter, som togs fram genom en av staden beställd förstudie, omfattades heller inte av äldreomsorgsnämnden när den behandlade frågan tidigare i veckan.

Nämnden ville använda vissa delar ur förstudien i den fortsatta planeringen och att stadens förvaltning ska ta fram ett nytt förslag. Som underlag till beslutet har de bland annat använt ett utlåtande från Demensföreningen på Åland som menar att Mariehamn behöver ett helt skilt demenscenter och att det ska byggas vid Apalängen.  

Också stadens äldreråd har kritiserat förslaget och menar att det är ”uppenbar kapitalförstöring” att riva delar av Trobergshemmet. De förordar också ett skilt demenscenter men vill istället placera det i Mariepark. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »