Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 1 december, 2022 - 06:06Uppdaterad: torsdag, 1 december, 2022 - 06:16
  • Det nya Fyrsjukhuset i Åbo. Foto: Arash Matin, Yle
  • Sirkku Jyrkkiö, ÅUCS. Foto: David Fagerudd, Svenska Yle

Åländska patienter ska inte påverkas av reform

Samarbetet mellan Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, och Åbo universitetscentralsjukhus, ÅUCS, ska inte förändras vid årsskiftet när Finland genomför sin social- och hälsovårdsreform.

Sirkku Jyrkkiö är tillförordnad sjukhusdirektör och menar att förändringarna inte ska påverka vården för patienterna.

–Jag tror inte samarbetet förändras mycket i praktiken. Det är mera i själva samarbetet mellan sjukhusen det kan ske förändringar men samarbetet behövs så jag tror inte det blir några problem, säger Sirkku Jyrkkiö.

I regel är det cancersjukdomar, några allvarliga barnsjukdomar och några förlossningar som ÅUCS sköter åt ÅHS varje år. Av de cirka 100.000 besök ÅUCS har per år är 4-5 procent ålänningar. ÅHS får också hjälp med personal. På ÅHS senaste styrelsemöte diskuterade man servicen på svenska i Åbo.

–Det är något vi måste arbeta på, vår personal har god motivation att lära sig. Jag tror att ungefär 10 procent har svenska som andra modersmål, nästan en tredjedel talar svenska jätteväl och alla försöker säga någonting, säger Sirkku Jyrkkiö.

Reporter: David Fagerudd, Svenska Yle.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »