Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 1 juni, 2023 - 15:32Uppdaterad: torsdag, 1 juni, 2023 - 15:32
  • Siffor från Åsub visar att den åländska exporten ökar.

Åländsk export ökar

Den åländska exporten ökade under förra året, visar nya siffror från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

Exporten ökade med 109 miljoner euro, från 117 miljoner 2021 till 226 miljoner euro 2022.

Importen minskade från 406 miljoner euro till 226 miljoner euro, en minskning som till stor del förklaras av köpet av M/S Viking Glory.

Åsub skriver också att tullen för närvarande implementerar nya system som gör att siffrorna för 2022 i rapporten inte är helt jämförbara med tidigare år. På längre sikt ska man dock få bättre statistik. Vad gäller handel över skattegränsen finns också problem med statistiken då delar av arbetet med skatteuppbörden flyttat från Tullen till Skatteförvaltningen. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »