Publicerad: torsdag, 26 mars, 2020 - 12:28Uppdaterad: torsdag, 26 mars, 2020 - 15:30
  • Ålandsbanken håller stämma 2 april. Bild från en tidigare stämma.

Ålandsbanken kallar till bolagsstämma nästa vecka

Ålandsbanken meddelar att årets bolagsstämma hålls den 2 april.

Anledningen till att styrelsen vill genomföra stämman är för att de anser att Åland behöver mer pengar i omlopp omgående. Enligt bankens pressmeddelande tycker de att dividendutdelningen gör större nytta i samhället än i Ålandsbanken, och de menar att den föreslagna dividendutbetalningen om 15,6 miljoner euro inte ska äventyra bankens likviditet eller kapitalsituation.

Önskan från Ålandsbanken med tanke på den rådande coronapandemin, är att så få människor som möjligt ska närvara. Bolagsstämman sänds via bankens hemsida, så att alla som vill ska kunna följa den. Peter Wiklöf, vd för Ålandsbanken, säger att aktieägare med över 60 procent av Ålandsbankens röster redan har godkänt styrelsens samtliga förslag och att omröstningar därmed också bör undvikas.
- I den perfekta av världar är det ingen som närvarar på stämman, utan att alla aktieägare har skickat in fullmakter på förhand, säger Peter Wiklöf.