Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 23 april, 2024 - 16:47Uppdaterad: tisdag, 23 april, 2024 - 17:05
  • Från vänster: Anna-Maria Feldhoffer, Sirpa Sarlio och Maria Granfors. Foto: Johan Ågren

Ålands patienter ska äta bättre - och det ska spara pengar i vården

Patienterna ska bli friskare och Ålands- hälso och sjukvård, ÅHS, ska spara pengar med hjälp av matrekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd, THL. 

Åländsk vårdpersonal har i dag, tisdag, fått ta del av de nutritionsbehandlingsrekommendationer som tagits fram av THL. Totalt är det 339 sidor som bland annat innehåller minimikrav på näringskvaliteten i patienternas mat. Det finns en potentiell risk för komplikationer när patienter är undernärda, men med mer näringsrik mat hoppas man kunna få patienter att tillfriskna fortare. Samtidigt minskar arbetsbördan för personalen. 

Enligt Anna-Maria Feldhoffer, projektledare för kost- och nutritionsfrågor vid landskapet orsakar undernäringen en extra kostnad på 600 miljoner euro årligen för den vuxna befolkningen i Finland.  

– Blir man bättre inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen på att screena alla patienter för undernäringsrisk och sätta in åtgärder kan man spara väldigt mycket pengar. Ett bra exempel är att om ett vårddygn kostar 1 000 euro, kan man spara in 900 euro på mat och bra nutritionsbehandling, säger Anna-Maria Feldhoffer. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »