Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 21 februari, 2018 - 05:44Uppdaterad: onsdag, 21 februari, 2018 - 17:27
  • Simon Holmström, ordförande i Ålands natur och miljö. Arkivfoto: Eva Ringbom-Fonsell.

Ålands natur och miljö går till HFD

Ålands landskapsregering har avslagit den anhållan om fredning av två kärrbiotoper på skärgårdsholmen Gripö i Föglös västra skärgård som lämnats in av föreningen Ålands Natur och Miljö och berörda markägare.

Föreningen och markägarna, som är mycket kritiska till landskapsregeringens agerande, har beslutat sig för att föra ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

- Fredningen skulle ha stoppat den stora infrastruktursatsningen kortrutten och vi tror att landskapsregeringen av den anledningen valt att avslå vår anhållan om fredning. Det säger Simon Holmström, ordförande för Ålands Natur och Miljö.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »