Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 12 september, 2019 - 06:21
  • Ålands framtids ordförande Pia Eriksson förtydligar att hon inte anser att Åland bör lämna EU. Foto Rasmus Olin

Ålands framtid vill inte lämna EU

Det finns inte på Ålands Framtids politiska agenda att Åland på sikt ska lämna EU, skriver partiet i ett pressmeddelande. Detta efter att partiordförande Pia Eriksson i Ålands radios utfrågning svarat ja på frågan om ”Åland på sikt och under ordnade former borde lämna EU”.

–Då jag fick frågan gavs jag endast svarsalternativen ja eller nej, trots att det torde vara uppenbart för envar att frågan inte är svart eller vit, skriver Eriksson i pressmeddelandet.

Vidare skriver hon att EU-medlemskapet är mångfacetterat med många både goda och dåliga sidor. Goda sidor menar Eriksson, är den fria rörligheten och stabiliteten medan dåliga sidor är EU:s stelbenta petande i detaljfrågor som bör skötas lokalt, så nära medborgarna som möjligt. Som exempel ger hon vårjakten.

–Att jag slutligen, efter mycket lång tvekan ändå valde att svara ja på frågan beror på att EU-medlemskapet för Åland, just nu, med hämmande skattegränshinder, EU-domstolsprocess kring vårjakten, drastiskt minskade fiskekvoter, neddragningar i jordbruksstöden m.m. känns väldigt betungande, skriver Pia Eriksson.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »