Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 17 januari, 2022 - 05:57Uppdaterad: tisdag, 18 januari, 2022 - 09:42

Åland ska vara klimatneutralt 2035

Åland ska vara klimatneutralt senast år 2035, det har Utvecklings- och hållbarhetsrådet satt upp som ett nytt klimatmål.

Rådet hade sitt ordinarie möte i fredags och enades då om det nya klimatmålet. Att Åland ska vara klimatneutralt innebär att utsläppen av växthusgaser minskar och upptaget i kolsänkor ökar så att utsläppen senast år 2035 är högst lika stora som upptaget. Därefter ska upptaget fortsätta att öka medan utsläppen fortsätter att minska.

Samtidigt fastställde rådet fyra delmål som ska uppnås senast år 2030. Det ska vara 80 procent lägre totala växthusgasutsläpp jämfört med 2005. Växthusgasutsläpp från vägtrafiken ska vara 50 procent lägre jämfört med 2005, 100 procent av elanvändningen ska komma från fossilfria energikällor och ingen fossil uppvärmning av byggnader ska finnas.

- Utvecklings-och hållbarhetsrådets beslut om nytt klimatmål för Åland innebär att riktningen och takten för Ålands bidrag till att klimatets uppvärmning kan begränsas till 1,5 grader är klargjord. Klimatmålet är nyanserat och jag uppfattar att det finns en väldigt stark beslutsamhet bland rådets medlemmar när det kommer till klimatmålets förverkligande, säger rådets ordförande, lantrådet Veronica Thörnroos.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »