Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 22 september, 2022 - 16:09Uppdaterad: torsdag, 22 september, 2022 - 17:09
  • ÅMHM ger ÅHS två anmärkningar.

ÅHS agerade fel gällande dödsfallet i arresten

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, ger Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, två anmärkningar kring fallet där en man avled i arresten 2021.

Anmärkningarna gäller att patienten i fråga inte fick den vård som krävts för att avvärja en fara för hans liv eller hälsa och att det varit dålig kvalitet samt brister i journalanteckningarna.

ÅMHM vill även uppmärksamma ÅHS om att det i detta specifika fallet inte varit lagligt att neka närstående journalhandlingar, att det hade varit rimligt att erbjuda emotionellt stöd till de närmast anhöriga och påminna ÅHS om vikten av gott språkbruk mellan personal och anhöriga.

En anhörig till den avlidne säger att det varit en plågsam, lång och segdragen process. Det enda de önskat är att ansvariga inom både vården och polisen ska inse och erkänna att inte allt i det här fallet gått rätt till.
- Det känns tillfredsställande att ÅMHM gett oss rätt i sak på dessa punkter, säger den anhöriga.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »