Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 8 mars, 2018 - 14:29
  • Axel Jonsson och Brage Eklund föreslår åtgärder för att locka kvalificerad arbetskraft till Åland. Arkivfoto: Malin Lundberg.

ÅF-motion för stärkt in- och återflyttning

Ålands framtids Axel Jonsson och Brage Eklund lämnade in en åtgärdsmotion till lagtinget i går gällande stärkta åtgärder för att öka in- och återflyttning till Åland.

I motionen skriver lagtingsledamöterna att Åland har ett stort behov av ny kvalificerad arbetskraft och de tror att bristande tillgång på kompetens kan bli en flaskhals för samhällsutvecklingen.

Politikerna föreslår att man upprättar en databas där studerande som lyfter åländskt studiestöd kunde ingå, om de studerande går med på att under och efter utbildningstiden bli satta i kontakt med åländska arbetsgivare som söker personal som matchar deras utbildningsprofil. För att locka kvalificerad arbetskraft som inte har någon anknytning till Åland och Finland föreslår politikerna att dessa skulle beviljas en tidsbegränsad skattelättnad. Lagtinget antecknar motionen för kännedom på måndag.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »