Publicerad: måndag, 10 december, 2018 - 12:45Uppdaterad: måndag, 10 december, 2018 - 12:52
  • Axel Jonsson och Brage Eklund. Arkivfoto: Malin Lundberg

ÅF-motion om skatteavdrag

Beskatta låga pensionsinkomster lindrigare än idag skriver Ålands Framtids Axel Johnsson och Brage Eklund.

 De föreslår ett tillägg i regeringens förslag om att höja gränsen för arbets- och pensionsinkomstavdrag i kommunalbeskattningen. Förslaget skulle innebära att avdraget även gäller för personer vars sammanlagda skattepliktiga inkomst är högst 15 000 euro och då helt utan det maxtak på 100 euro som regeringen föreslagit. Pensionärer vars inkomster ligger under fattigdomsgränsen skulle alltså i praktiken inte betala någon skatt på sina pensionsinkomster.

Förslaget till höjning av inkomstgränsen för arbets- och pensionsinkomstavdraget behandlas i lagtinget i dag.