Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 22 maj, 2019 - 22:00Uppdaterad: torsdag, 23 maj, 2019 - 05:57

Åda ska inte favoriseras i stöd för it-samordning

Åda ska inte favoriseras i det förslag till it-samarbetsstöd som landskapet planerar för kommunerna. Det sade Axel Jonsson (ÅF) i lagtinget idag.

Landskapsregeringen ger i ett lagförslag 300.000 euro till kommunerna för att samordna sina it-tjänster. Man prioriterar projekt som drivs genom det landskaps- och kommunalägda bolaget Åda. Axel Jonsson var kritisk till att alla bolag inte behandlas lika i lagförslaget.

-Lagen måste utformas så att vi understryker att alla bolag och aktörer behandlas lika, sade han.

Axel Jonsson menade att lagförslaget strider mot principen om den fria konkurrensen och allas möjlghet att delta i utvecklingen av det digitala Åland. Han påpekade också att man inte villkorar andra stöd på samma vis.

-Väljer man att gå via Åda ökar möjligheterna till att samordna flera kommuner än bara två, svarade finans- och näringsutskottets ordförande Petri Carlsson (MSÅ).

Ärendet bordlades på förslag av Veronica Thörnroos (C) när det visade sig att flera ledamöter i oppositionen var ovetande om att Petri Carlsson, som presenterade finansutskottets utlåtande, är Mariehamns representant och styrelseordförande i Åda.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »