• Foto: Malin Lundberg
Ur lagtingsdebatten med Axel Jonsson (ÅF) och Petri Carlsson (MSÅ)
Publicerad: onsdag, 22 maj, 2019 - 22:00, uppdaterad: torsdag, 23 maj, 2019 - 05:57

Åda ska inte favoriseras i stöd för it-samordning

Åda ska inte favoriseras i det förslag till it-samarbetsstöd som landskapet planerar för kommunerna. Det sade Axel Jonsson (ÅF) i lagtinget idag.

Landskapsregeringen ger i ett lagförslag 300.000 euro till kommunerna för att samordna sina it-tjänster. Man prioriterar projekt som drivs genom det landskaps- och kommunalägda bolaget Åda. Axel Jonsson var kritisk till att alla bolag inte behandlas lika i lagförslaget.

-Lagen måste utformas så att vi understryker att alla bolag och aktörer behandlas lika, sade han.

Axel Jonsson menade att lagförslaget strider mot principen om den fria konkurrensen och allas möjlghet att delta i utvecklingen av det digitala Åland. Han påpekade också att man inte villkorar andra stöd på samma vis.

-Väljer man att gå via Åda ökar möjligheterna till att samordna flera kommuner än bara två, svarade finans- och näringsutskottets ordförande Petri Carlsson (MSÅ).

Ärendet bordlades på förslag av Veronica Thörnroos (C) när det visade sig att flera ledamöter i oppositionen var ovetande om att Petri Carlsson, som presenterade finansutskottets utlåtande, är Mariehamns representant och styrelseordförande i Åda.

Fler Nyheter

LR tecknar stora avtal med Åda Ab

Landskapsregeringen har antecknat flera omfattande avtal tillsammans med Åda Ab värda över hundratusen euro.

Oförändrad inkomstskatt i Mariehamn

Inkomstskatten i Mariehamn förblir oförändrad på 17,25% under nästa år. Det beslutades i stadsfullmäktige under gårdagen.

Nytt farledsförslag för elhybridfärja

Landskapsregeringens förslag om en nybyggnad av en 1200 meter lång farled som ett led i projektet västra Föglö delges nu allmänheten.

Mopeder och bilar körs på motionsspåret i Jomala

Stefan Mattsson intervjuas:
Många ungdomar kör med mopeder och även bilar på motionsspåret i Jomala. Brukandet av fordon på spåret gör att det lämnar en del sladdspår och gör upplevelsen mindre trevlig för motionärer.

Rinne och Löfven diskuterade potentiell Östersjökonferens

Finlands statsminister Antti Rinne har gjort ett traditionellt besök till Sverige i början av statsministerperioden. Rinne valde dock att avvika från en långvarig tradition genom att avlägga sitt första utlandsbesök till Estland under den senaste helgen.

Logotypen för Åland-100 presenterades

Annika Zetterqvist och Stefan Aspberg intervjuas av Rasmus Lindqvist
Landskapsregeringen har presenterat logotypen för Ålands självtyrelses hundraårsjubileum år 2021 - 2022.

Landskapsandelarna ändras inför kommunreformen

Finansminister Mats Perämaa berättar om vad förslaget skulle innebära:
Landskapsregeringen har begärt in utlåtanden på ett förslag som skulle göra ändringar i landskapsandelssystemet inför kommunsammanslagningen.

Konsumentpriserna steg med 1 procent i maj

Inflationstakten ökade med 1 procent i maj, jämfört med samma månad 2018. Det visar Ålands statistik- och utredningsbyrås konsumentprisindex.

Revisionen av självstyrelselagen fortsätter - kommitté utsedd

Ordförande Katrin Sjögren om vägen framåt mot en ny självstyrelselag:
Det mångåriga arbetet med revisionen av självstyrelselagen fortsätter. Det här efter att landskapsregeringen beslöt tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska sammanföra lagtingsgrupperna och de politiska partierna i arbetet med självstyrelserevisionen.